Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi Yapma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Herhangi iki rasyonel sayı çarpılırken rasyonel sayıların payları kendi içinde çarpılır ve sonucun payına yazılır. Benzer şekilde paydaları da birbiri ile çarpılır paydaya yazılır. Bu şekilde elde edilen rasyonel sayı, bu iki rasyonel sayının çarpımına eşit olur. Herhangi iki rasyonel sayı bölünürken birinci rasyonel sayı sabit kalır, ikinci rasyonel sayı ise ters çevrilerek çarpım durumuna gelir. Bu çarpımın sonucu bize bölme işleminin sonucunu verir.

Bu interaktif etkinlikte rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemi ile ilgili sorular çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.