Pisagor Bağıntısının İspatı

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Dik bir üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, bu üçgenin hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Bu bağıntı Pisagor bağıntısı olarak adlandırılır. Pisagor bağıntısının birçok ispatı vardır.

Bu interaktif etkinlikte verilen üçgenin uzunluklarını değiştirerek kareleri arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilir ve Pisagor bağıntısı'nın ispatlarından bir tanesini bulabilirsiniz.