Piller ve Elektrik Akımı

Fen Bilimleri - Canlandırma

Devreye bağlı bir ampulün ışık vermesi için devrede enerji kaynağı olarak pilin bulunması gerekir. Pil devreye bağlandığında pilin sağladığı enerji ile elektronlar titreşim hareketi yapmaya başlar. Bu titreşim hareketi de pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğrudur. Elektrik akımının yönü ise pilin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur. Akım, devreye seri olarak bağlanan ampermetre ile ölçülür.

Bu canlandırmayı izleyerek bir elektrik devresindeki devre elemanları ve akımın yönüyle ilgili bilgi edinebilirsiniz.