pH Ölçeği Kullanarak Asitler ve Bazların Belirlenmesi

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma

Asit veya baz çözeltilerinin pH'leri pH kağıdı ve skalası yardımıyla bulunabilir.

Bu interaktif etkinlikte verilen çözeltilerin pH'leri, pH kontrol kağıdı ve skalası yardımı ile bulunacaktır.