Petrol

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Ülkemizdeki petrol kaynaklarının durumu ve petrolün işlenmesi anlatılmaktadır. Petrolün önemli bir enerji kaynağı olduğu belirtilerek ülkemizde petrol yataklarının bulunduğu bölgeler belirtilmektedir. Ülkemizde çıkarılan petrolün, ihtiyacımızın çok az bir kısmını karşıladığı bu nedenle petrol ihtiyacımızın büyük bir bölümünün yurt dışından karşılandığı vurgulanmaktadır. Petrolün yer altından çıkarıldığı gibi kullanılamadığı bu nedenle işlendiği açıklanmaktadır.