Paydaları Eşit Olan Tam Sayılı Kesirlerin Toplanması ve Çıkarılması

Matematik - Canlandırma

Paydaları eşit olan tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yapmak için iki farklı yöntem uygulayabiliriz. İlk olarak kesirler bileşik kesre çevrilir ve toplama işlemi yapılır. Diğer bir yöntem ise tam sayılı kesirlerin tam ve kesir kısımlarıyla ayrı işlem yapmaktır. Bu yöntemde kesirler kendi  aralarında, tam kısımlar ise kendi aralarında toplanır. Paydaları eşit olan tam sayılı kesirleri hesaplarken ise önce kesirler bileşik kesre çevrilir. Daha sonra çıkarma işlemi yapılır.

Paydası eşit olan tam sayılı kesirleri toplarken farklı yöntemler uygulanabilir. Çıkarma işleminde ise tam sayılı kesirlerin önce bileşik kesre çevrilmesi gerekir. Bu konu anlatımında bu işlemlerin nasıl yapıldığını bir günlük hayat örneği üzerinden öğrenebilirsiniz.