Paris Barış Konferansı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Paris Barış Konferansı, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yapılan ateşkeslerden sonra, savaşın galip devletleri ile mağlup devletleri arasında yapılacak olan barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek için, 18 Ocak 1919 tarihinde otuz iki devletin katılımıyla toplanmıştır. Konferansta; Avrupa‘nın sınırlarını yeniden belirlemek, sömürge alanlarını ve Osmanlı topraklarını paylaşmak gibi konular görüşülmüştür.

Paris Barış Konferansı'nın toplanma sürecinde yaşananlar ve konferansta üzerinde durulan konulara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.