Paralel Bağlı Dirençler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Birden fazla ampulün ya da direncin uçlarının birleştirilip akımın izleyeceği birden fazla yol oluşturacak şekilde bağlanmalarına paralel bağlama denir. Paralel bağlı devrelerde her bir koldan geçen elektrik akımının şiddeti toplamı, ana koldan geçen elektrik akımına eşit büyüklüktedir.

Paralel bağlı devrelerde paralel kollar üzerinden geçen akım ve dirençlerin gerilim değerleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.