Paragrafın Yazım Amacına Yönelik Sorulara Cevap Verme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Paragrafın yazım amacına yönelik soruları cevaplamalısın.