Paragrafın Özellikleri - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen paragraflarda hangi duyu organından yararlanılmadığını belirleyebilirsin.