Paragrafın Giriş Cümlesi - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada giriş cümleleri eksik verilmiş paragrafların giriş cümlelerinin verilenler arasından belirlenmesi istenmektedir.