Öznesine Göre Çatıyı Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerden hangilerinin gerçek öznesinin olmadığını belirleyebilirsin.