Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerin nesnel ya da öznel cümleler olarak ayırt edeceksin.