Özgürlük ve Eşitlik

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İnsan hakları bildirgesinde hürriyet ya da özgürlük, insanların başka insanların özgürlüğünü kısıtlamadan dilediğini yapabilmesi olarak tanımlanmıştır. Eşitlik, dini inançları dili, cinsiyeti, siyasi düşüncesi ve benzeri özellikleri nedeniyle ayrım gözetilmeksizin herkesin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını ifade eder.

Bu konu anlatımında, özgürlük ve eşitlik kavramları açıklanmaktadır.