Özgürlüğün de Sınırı Var

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İnsanlar sahip oldukları haklar yönünden eşit ve özgür doğar. Ancak her ne kadar özgür ve eşit olarak dünyaya gelseler de özgürlüğün de bir sınırı vardır. Hak ve özgürlüklere sahip olmak demek, istediğimizi yapabileceğimiz anlamına gelmez. Çünkü bizim özgürlüğümüz başka kişileri olumsuz yönde etkileyebilir, hatta kısıtlayabilir. Toplum içinde herkesin özgürlüğünü sonuna kadar yaşamak istemesi kargaşaya neden olabilir. Bu nedenle toplumdaki bu tip kargaşaları  önlemek için herkesin uyması gereken birtakım kurallar konulmuştur. Bu kurallar, insanların hangi hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ve sorumluluklarının neler olduğunu belirler. Toplum olarak bir arada yaşamanın koşulu, bu kurallara uygun davranmaktır.

Bu konu anlatımında özgürlüğün sınırları üzerinde durularak, bu kapsamda toplum olarak bir arada yaşamanın şartlarının neler olduğu belirtilmektedir.