Özel Konum

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bir ülkenin bulunduğu kıtaya, denizlere ve okyanuslara göre konumu, yer şekilleri özellikleriyle genel yükseltisi, önemli ticaret yollarıyla yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarına göre konumu o ülkenin özel konumunu belirtir. Örneğin Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, genel yükseltisinin fazla olması, özel konumunun özelliğidir. Özel konum, bir yerin jeopolitik ve stratejik önemini de ortaya koyar.

Özel konum ile ilgili konu anlarımında özel konumun tanımı bulabilirsiniz. Özel konumun nelere bağlı olduğunu ve nasıl belirtildiğini öğrenebilirsiniz.