Özdeyişlerinden Hareketle Atatürk'ün Düşüncelerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” özdeyişinde üzerinde durduğu temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.