Özdeyişlerinden Hareketle Atatürk'ün Düşüncelerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ne mutlu Türk’üm diyene!” özdeyişininde üzerinde durduğu temel kavramları öğrenebilirsiniz.