Öz Isı

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Bir maddenin birim kütlesini 1 °C değiştirebilmek için alınması ya da verilmesi gereken ısı miktarına öz ısı denir. Öz ısı, saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir ve birimi J/g °C’tur. Yağın öz ısısı suyun öz ısısından daha az olduğu için, eşit kütledeki yağ ve su özdeş ısıtıcılarla ısıtılırsa yağın sıcaklığı daha hızlı artar.

Farklı maddelerin ısıtıldıklarında sıcaklıklarının farklı miktarda artmasının nedeni gözlem yaptırılarak açıklanacaktır.