Otlukbeli Savaşı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın Osmanlı Devleti’nden kaçan Karaman ve Candaroğulları ile beraber Osmanlı Devleti’ne karşı hareket etmesi ve Osmanlı Devleti ile savaşmakta olan Venediklilere yardım etmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu Devleti üzerine sefere çıkmıştır. Osmanlı ve Akkoyunlu orduları 1473’te Otlukbeli’nde karşılaşmış ve Akkoyunlu ordusu bozguna uğratılmıştır. Savaş sonucunda Osmanlı Devleti doğu sınırlarını güvence altına almıştır.

Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı ve Akkoyunlu orduları arasında 1473 yılında meydana gelen Otlukbeli Savaşı ve sonuçları hakkında bilgiler edinebilirsiniz.