Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Toplanma Sürecinde Yaşanan Gelişmeleri Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanma sürecinde yaşanan gelişmeler hakkına bilgi edinebilirsiniz.