Osmanlı Devleti Savaşın Neresinde?

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte devletler çıkarları doğrultusunda savaşa girmemiş olan devletleri kendi yanlarında savaşa sokma girişimlerine başlamışlardır. Almanya, Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi yanında savaşa girmesi durumunda yeni cepheler açılacağını ve böylece Almanya'nın savaş yükünün azalacağını düşünmekteydi. Bu düşünce doğrultusunda 23 Temmuz 1914 tarihinde ittifak görüşmeleri başlamıştır. Görüşmeler 2 Ağustos 1914'te imzalanan bir anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin fiilen savaşa girmesine yol açmıştır.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonraki dönemde izlediği genel politika ve Almanya ile imzalanan ittifak anlaşması sürecinde yaşananlar anlatılmaktadır.