Osmanlı Devleti’nde Bilim

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Osmanlı Devletinde Kuruluş Döneminden Fatih Dönemine kadar medreselerde kelam, mantık, fıkıh gibi dini bilimlerin pozitif bilimlere göre daha ağırlıklı olarak verildiği görülmektedir. Osmanlı Devletinde bilim adamları devlet ileri gelenleri tarafından sürekli olarak desteklenmiştir. İkinci Mehmet’in kurduğu Fatih Medresesinde dini bilimlerin yanı sıra, pozitif bilimlere de ağırlık verilmiş, felsefi ve bilimsel düşünüş başlamıştır. Ali Kuşçu, Piri Reis, Evliye Çelebi Osmanlı Devletinde bilimsel gelişmelere katkı sağlayan önemli bilginlerdir.

Bu konu anlatımında, Osmanlı Devletinde yaşanan bilimsel gelişmeler anlatılmaktadır.