Osman Zeki Üngör

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

1880'de İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'nde okuduktan sonra 1891’de Mızıka-yı Hümayun'a alındı. Buradaki faaliyetleriyle II. Abdülhamit'in dikkatini çeken Üngör, batı müziği eğitimi alarak kemancı oldu. Avrupa şehirlerinde de konserler verdi.

Keman sanatçısı, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.