Osman Bey’in Bağımsızlık İlanı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

O dönemdeki diğer beyliklerden farklı olarak, Osman Bey Bizans imparatorluğuyla mücadeleye büyük önem vermiştir. İlk olarak Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar, daha sonra Bilecik, Yarhisar ve İnegöl Osmanlı topraklarına geçmiştir. 1299'da İlhanlıların Anadolu'daki etkinliğinin azalması ile Osman Bey bağımsızlığını ilan etmiştir.

Canlandırmada Osman Bey'in, siyasi ve askeri hedefler açısından Bizans İmparatorluğu ile mücadeleye önem verdiği anlatılmaktadır. Osman Bey'in zamanla birçok bölgeyi kendi topraklarına katarak 1299'da bağımsızlığını ilan ettiği ve Osmanlı Devleti'nin temellerini attığı vurgulanmaktadır.