Örüntü Kuralı

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Bir örüntünün kuralı, bu örüntünün adımları ile örüntüdeki sayılar arasındaki ilişkiyi veren cebirsel ifadedir. Bu cebirsel ifadeyi kullanarak örüntünün herhangi bir adımındaki sayıyı bulabiliriz. Örüntünün kuralı belirtilirken, adım sayısı n ile gösterilir ve buna örüntünün genel sayısı ya da temsilsi sayısı denir.

Bu interaktif etkinlikte bir günlük hayat örneği ile verilen bir şekil örüntüsündeki ilişkiyi sayı örüntüsüne nasıl çevirebileceğinizi ve bu sayı örüntüsünün kuralı nasıl ifade edebileceğinizi göreceksiniz. Aynı örnek üzerinden kuralı verilen bir sayı örüntüsünün istenen terimini bulacaksınız.