Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği

Matematik - İnteraktif Etkinlik

İki sayının toplamının ya da farkının üçüncü bir sayı ile çarpımı, bu iki sayının üçüncü sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamına ya da farkına  eşittir. Bu özelliğe çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dağılma özelliği denir. İki sayının aynı sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamı ise bu iki sayının toplamının ortak olan sayı ile çarpımına eşittir. Bu özelliğe de ortak çarpan parantezine alma özelliği denir.

Doğal sayılar ile işlemler yaparken farklı işlem özelliklerinden faydalanırız. Bunlardan ikisi, çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği ile ortak çarpan parantezine alma özelliğidir. Bu iki özellikle ilgili konu anlatımında çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği ile ortak çarpan paranteze alma özelliğini dikdörtgen modeller üzerinde inceleyebilirsiniz.