Orta Çağ'da Demokrasi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Orta Çağ’da Avrupa’da kilise ve feodal yapı baskın olması sebebiyle demokrasinin gelişimi, bilim ve sanat alanındaki yenilikler ve yeni düşüncelerin ortaya çıkması engellenmiştir. Bu baskıdan bunalan halk, Eski Yunan'dan etkilenerek insana önem verilmesi gerektiğini öne sürdü ve yeni bir görüş ortaya çıktı.

Bu konu anlatımında, Orta Çağ'da demokrasinin gelişimi süreci için atılan bazı adımlar açıklanacaktır.