Orta Asya

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırlarında Türk adında kavimler yaşarmış. Kavimlerin bir kısmı göçebe, bir kısmı da yarı göçebe bir biçimde yaşarmış. At ve çadır bozkır kavimleri için vazgeçilemez iki unsurmuş. Orta Asya da kurulan ilk Türk devletleri; Hun devleti, Kök Türk devleti ve Uygur devletidir. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti, Hun Devleti’dir. İlk kez Türk adının kullanıldığı devlet, MÖ 552–745 yılları arasında Orta Asya’da hüküm süren Kök Türk devletidir.

Orta Asya ile ilgili konu anlatımında Orta Asya'nın iklimi, bitki örtüsü ve doğa şekillerini öğrenerek, Türklerin eski yaşantı hakkında bilgi sahibi olabilirsin