Örgü ve Molekül Yapılı Bileşikler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Elektron alışverişi yoluyla oluşan iyonik bileşikler örgü yapılı bileşikleri, elektron ortaklaşması ile oluşan kovalent bileşikler ise molekül yapılı bileşikleri oluşturur.

Bu konu anlatımında, örgü yapılı ve molekül yapılı bileşiklerin nasıl oluştukları açıklanacak ve örnekler verilecektir.