Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemleri doğal sayılarla benzer şekilde aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yapılır. Bunun için virgüllerin alt alta getirilmesi gerekir. Virgüller alt alta getirildikten sonra en küçük basamak değeri olan en sağdaki basamaktan işleme başlanır. Ondalık gösterimin kesir kısmında herhangi bir basamakta rakam yoksa bu basamağa 0 yazılarak işlemler yapılır.

Bu interaktif etkinlikte bir bayrak koşusunda birinci olan takımın yarışı bitirme süresini bulacak ve bu süreyi verilen rekor ile karşılatırıp rekor kırıldıysa ne kadar fark ile kırıldığını, kırılamadıysa ne kadar fark ile kaçırıldığını ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemleri yaparak belirleyeceksiniz.