Ondalık Gösterimlerin Kareköklerinin Bulunması

Matematik - Canlandırma

Ondalık gösterimlerin karekökünü bulunurken; karekök içindeki ondalık gösterim kesir sayısı olarak yazılır. Daha sonra karekök sembolü pay ve paydaya ayrı ayrı uygulanarak pay ve paydanın karekökleri bulunur. Ardından karekök içerisindeki sayı tam kare ise sayının karekökü alınarak kök dışına çıkarılır. Son olarak, bulunan sonuç ondalık gösterim olarak yazılır.

Bu konu anlatımında, ondalık gösterimlerin kareköklerinin nasıl bulunduğu anlatılmaktadır.