Ondalık Gösterimleri Okuma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Ondalık gösterimler okunurken tam kısmı okunduktan sonra kesir kısmındaki son basamağın adını söylenip virgülden sonra gelen sayı okunur.

Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimler ile bu gösterimlerin okunuşlarını eşleyebilirsiniz.