Ondalık Gösterimleri Karşılaştırma ve Sıralama

Matematik - Canlandırma

Ondalık gösterimler sıralanırken öncelikle gösterimlerin tam kısımları karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Gösterimlerin tam kısmı birbirine eşit ise gösterimlerin kesir kısmı basamak değerlerine göre karşılaştırılır. Karşılaştırılan basamaktaki rakamın büyük olduğu gösterim daha büyüktür.

Bu canlandırmada ondalık gösterimlerin nasıl karşılaştırıldığı ve sıralandığı ile ilgili konu anlatımını bulabilirsiniz.