Omurgasız Hayvanlar

Fen Bilimleri - Canlandırma

Omurgası bulunmayan hayvanlara omurgasızlar adı verilir. Omurgasızlar; süngerler, sölenetereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere altı gruba ayrılır.

Bu canlandırmayı izleyerek omurgasız hayvanların genel özelliklerini öğrenebilirsiniz.