Olumlu ve Olumsuz Cümleler

Türkçe - Konu Anlatımı

Fiil cümlesinde işin, oluşun yapıldığını veya olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelere olumlu cümle denir. Fiil cümlesinde işin, oluşun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümleler ise olumsuz cümlelerdir.

Olumlu ve olumsuz cümlelerin neler olduğunu öğrenecek ve örnek cümleler göreceksin.