Olgu ve Görüş

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Varlığı, doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanmış, yorum barındırmayan herkes tarafından kabul edilen genel doğrulara veya yanlışlara olgu denir. Doğruluğu veya yanlışlığı insanların düşüncelerine, yorumlarına göre değişen fikir ve ifadelere ise görüş denir. Genelleme ise olgulardan hareketle ulaşılan genel yorumları ifade eder. Sosyal bilgiler yorumlardan çok olgularla ilgilenir. 

Bu canlandırmada olgu, görüş ve genelleme kavramları ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmekte ve bu kavramlar örnekler üzerinden aktarılmaktadır.