Ölçüsü Bilinen Yayı Kullanarak Merkez Açının Ölçüsünü Hesaplama

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte, ölçüsü bilinen yayı kullanarak merkez açının ölçüsünü hesaplayacaksınız