Olay Yazılarında Plan - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, okunan metinden alınan bazı ifadelerin metnin serim, düğüm ya da çözüm bölümünlerinden hangisine ait olduğunun belirlenmesi istenmektedir.