Olası Durumları Belirleme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Matematikte sonucu tam olarak bilinmeyen fakat olası sonuçlarının tamamını belirleyebildiğimiz durumlar olasılık konusu altında işlenir. Bu durumlara deney, bu durumların olası sonuçlarından her birine ise çıktı denir. Deney sonucunda elde edilmek istenen sonuca ya da gözlemlenmek istenen duruma olay denir. Olayın çıktıları deneyin çıktılarının biri ya da bir kaçı olabilir.

Bu interaktif etkinlikte, bir kutudan top çekme durumu incelenerek, bu olay üzerinden bir durumun olası sonuçlarını belirleyecek ve matematikte olasılık konusunun temel terimleri olan deney, olay, çıktı gibi kavramları öğreneceksiniz.