Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme - Okumak

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Okuduğunuz metne ilişkin cümledeki boş bırakılan yeri tamamlayın.