Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme - Milli Kültür

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Okuduğun metin dikkate alınarak verilen ifadelerden hangilerinin milli kültürümüzün yaygınlaştırılması konusunda vatandaşlara düşen görevler olduğunu belirleyeceksin.