Ohm Kanunu

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Bir iletkenin uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akım arasındaki ilişki, ilk defa George Simon Ohm tarafından bulunmuş ve bu ilişki Ohm Kanunu olarak adlandırılmıştır. Ohm Kanunu’na göre, bir iletkenin uçları arasındaki gerilimin, o iletken üzerinden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit oran da o iletkenin direncini verir.

Bir elektrik devresinde bulunan iletkenin uçlarına farklı miktarda gerilim uygulayarak bu iletken üzerinden geçen akım şiddetindeki değişimi görebilir, akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi keşfedebilirsiniz. İletkene ait gerilim ve akım değerleri ile o iletkene ait direnç değeri arasındaki ilişkiyi açıklayan Ohm Kanunu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.