Öğretimde Birlik Sağlanıyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimdeki çok başlılık son bulmuş, eğitimde laik ve çağdaş ilkelerin yerleşmesi sağlanmıştır.

Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkartılması ve Tevhid-i Tedrisat yasasının ne gibi yenilikler getirdiği ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.