Nüfusumuz Artıyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İkinci Dünya Savaşı’na aktif olarak girmeyen ancak savaş ortamının yarattığı sıkıntıları fazlasıyla yaşayan Türkiye’de 1939 - 1945 yılları arasında nüfus artış oranında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Savaş koşullarının getirdiği ekonomik sıkıntılar ve genç erkek nüfusun önlem amacıyla silah altına alınmış olması bu düşüşte en önemli etkenler olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte bu etkenlerin birçoğu da kendiliğinden ortadan kalkmıştır. 1950 yılından itibaren Türkiye, nüfus artış hızıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaya başlamıştır.

Türkiye'de 1939 - 1945 yılları arasında nüfus artış oranında yaşanan düşüşe neden olan etkenler ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusumuzun hızla artması nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.