Nüfus Özelliklerimiz

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bir bölge hakkında bilgi sahibi olmak için  o bölgeden yaşayan insan sayısı ile birlikte yaşayan insanların yaş dağılımları, eğitim seviyeleri, cinsiyetleri ve  bölgedeki ekonomik faaliyetleri de bilinmelidir.

Canlandırmada bir bölgenin nüfus özelliklerinden bahsedebilmek o bölgede yaşayan insan sayısı dışında  hangi faktörlerinde bilinmesi gerektiği açıklanmaktadır.