Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Türkiyede nüfus eşit olarak dağılmamıştır. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler, doğal ve beşeri faktörler olmak üzere iki gruba ayrılır. Doğal etkenler arasında iklim özellikleri, yer şekillleri ve toprak özellikleri sayılabilir. Sanayileşme oranı, tarım alanları, yer altı kaynakları, turizm ve ulaşım imkanları da  beşeri faktörlerden birkaçıdır.

Canlandırmada bir ülkedeki nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörler incelenmekte ve bu faktörlere örnekler verilmektedir.