Noktalama İşaretlerini İşlevlerine Uygun Olarak Kullanma - Mutluluk Güzel Kokar

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerdeki boşluklara getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyeceksiniz.