Noktalama İşaretlerini İşlevlerine Uygun Olarak Kullanma - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmda, cümlelerde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyeceksiniz.