Niçin Devletçilik?

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Devletçilik ilkesi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında içte ve dışta gelişen ekonomik ve sosyal olaylar sonucunda Türk Devleti’nin temel ihtiyaçları göz önüne alınarak benimsenmiştir. Ekonomik faaliyetler devlet tarafından hazırlanan kalkınma planlarında belirlenen hedefler doğrultusunda devletin denetimi altında yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bu konu anlatımında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomi alanında devletçilik ilkesinin benimsenmesine neden olan başlıca gelişmeler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.